Redakcja

Redakcja

Telewizja ONTV

Poznań 60-189 / ul.Bukowska 285

MAIL : biuro@ontv.pl
WEB : www.ontv.pl
Polska / Poland NIP : 778 147 62 89,

 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000372252
 Kapitał Zakładowy : 1022500,00 PLN

Ruch drogowy