Redakcja

Redakcja

Kupiec Poznański, V Piętro lokal 5012

Adres : Polska, Poznań Plac Wiosny Ludów 2

Web : www.ontv.pl

Mail: redakcja@ontv.pl

tel: (+48) 51 5784 954

 NIP : 778 147 62 89,
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000372252
 Kapitał Zakładowy : 1022500,00 PLN